Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: REMONT ELEWACJI BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. STANISŁAWA BM. WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH- ETAP VI REMONT ELEWACJI PREZBITERIUM (ABSYDY)

Modyfikowane: 4 msc. temu

Opis

Przedmiotem zamówienia jest jest ,,REMONT ELEWACJI BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. STANISŁAWA BM. WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH- ETAP VI REMONT ELEWACJI PREZBITERIUM (ABSYDY)”

Kościół położony we Włocławku wpisany do rejestru zabytków pod nr A/702  decyzją z dnia 30.10.1992r. Realizacja zadania odbywać się będzie pod nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu zamawiającego (sposób udostępniania oferentom opisano w pkt. 14 zapytania).  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kod CPV:
45000000-7  Roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Rozstrzygnięcie postępowania:
Najwyższą ilość punktów max. 100 pkt w ustalonych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert otrzymała firma:
RaaF Rafał Skorupa, 87-850 Choceń, ul. Akacjowa 11.

cena oferty: 228.571,43 zł

Oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, gwarantująca prawidłową realizację zamówienia pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława BM
Data zamieszczenia 2023-07-13
Data składania ofert 2023-06-22
Rodzaj zamówienia roboty budowlane sprzęt IT
Powiat Włocławek
Gmina Włocławek
Miejscowość Włocławek

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 2750
Wyświetlony: 232
Wygasa: 2026-04-07

Strona korzysta z plików cookie