Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. BARTŁOMIEJA W BRONISŁAWIU

Modyfikowane: 4 msc. temu

Opis

Przedmiotem zadania jest ,,REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. BARTŁOMIEJA
W BRONISŁAWIU

Kościół położony w Bronisławiu gmina Dobre wpisany do rejestru zabytków pod nr A/482  decyzją
z dnia 07.06.2017r. Realizacja zadania odbywać się będzie pod nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu zamawiającego (sposób udostępniania oferentom opisano w pkt. 14 zapytania).  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów

Rozstrzygnięcie postępowania:
Najwyższą ilość punktów max. 100 pkt w ustalonych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert otrzymała firma:
RaaF Rafał Skorupa, 87-850 Choceń, ul. Akacjowa 11.

cena oferty: 357.142,86  zł

Oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, gwarantująca prawidłową realizację zamówienia pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Bronisławiu
Data zamieszczenia 2023-07-14
Data składania ofert 2023-07-08
Rodzaj zamówienia roboty budowlane sprzęt IT
Powiat Powiat radziejowski
Gmina Dobre
Miejscowość Bronisław

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 2752
Wyświetlony: 980
Wygasa: 2026-04-08

Strona korzysta z plików cookie