Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze dostawcy do zapytania ofertowego 0004.AI TECHNIKA

Modyfikowane: 1 miesiąc temu

Opis

AI Technika sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, umieszonego na Portalu zamówień regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego (na stronie internetowej pod adresem https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/), na realizację usługi obejmującej organizację udziału w zagranicznej imprezie targowej w charakterze zwiedzającego przedstawicieli firmy AI Technika wraz z zaprojektowaniem, produkcją oraz dystrybucją materiałów reklamowych oraz organizacją spotkań, podczas których przedstawiciele firmy AI Technika będą mieli możliwość prezentacji swojego produktu potencjalnym kontrahentom (Zagraniczna impreza targowa PLMA “World of Private Label” organizowana w dniach 31 maj – 1 czerwiec 2022 roku w Amsterdamie / Holandia), w związku z realizacją projektu pn. FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu - Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP - Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw - Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wybrany został wykonawca: A M D I Marcin Duszyński, ul. Stanisława Barei 3, 87-125 Obrowo, NIP 87914358498, REGON 871659291.

Wartość oferty: 53.000,00 złotych netto (65.190,00 złotych brutto). 

Oferta zgodna z wymaganiami zapytania ofertowego.

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej AI Technika sp. z o.o.
Data zamieszczenia 2022-05-17
Data składania ofert 2022-05-11
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Toruń
Gmina Toruń
Miejscowość Toruń

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 2193
Wyświetlony: 59
Wygasa: 2025-02-09

Strona korzysta z plików cookie