Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze Wykonawcy

Modyfikowane: 6 msc. temu

Opis

WYNIKI

Zapytania ofertowego nr 02/FE/2021

związanego z realizacją projektu pn. „Eksport usług firmy K-VISION Krzysztof Janowski na wybrane rynki Unii Europejskiej”, w ramach FUNDUSZU EKSPORTOWEGO – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, polegającego na zorganizowaniu udziału w dwóch targach międzynarodowych w charakterze zwiedzającego: Heavent Paris we Francji oraz IMEX we Frankfurcie.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono następujących Wykonawców:

 

dla Zadania 1 

Cristal Travelnet Sp z o.o - cena netto: 5340,00 zł

 

dla Zadania 2

Cristal Travelnet Sp z o.o - cena netto: 5140,00 zł

 

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej K-VISION Krzysztof Janowski
Data zamieszczenia 2021-11-18
Data składania ofert 2021-11-12
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Powiat toruński
Gmina Lubicz
Miejscowość Lubicz Górny

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1909
Wyświetlony: 118
Wygasa: 2024-08-13

Strona korzysta z plików cookie