Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 01/06/2022 z dnia 03.06.2022 r.

Modyfikowane: 1 miesiąc temu

Opis

Fundacja Platon imienia Kuby Rumińskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na zakup kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu udziału w zagranicznych międzynarodowych Targach:
- SONAR+D w Barcelonie (Hiszpania), odbywających się w terminie 16.06 – 18.06.2022 r. w charakterze zwiedzających,
- Labiennale de Venezia (Włochy), odbywających się w terminie 04.07 – 10.07.2022 r. w charakterze zwiedzających

w ramach projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej Fundacji Platon im. K. Rumińskiego poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne” w ramach projektu grantowego „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

wybrano następującego Wykonawcę:

Krzysztof Wachowiak NRD

ul. Browarna 6

87-100 Toruń

Cena: 29 000,00 zł netto

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Fundacja Platon imienia Kuby Rumińskiego
Data zamieszczenia 2022-06-13
Data składania ofert 2022-06-11
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Toruń
Gmina Toruń
Miejscowość Toruń

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 2267
Wyświetlony: 75
Wygasa: 2025-03-09

Strona korzysta z plików cookie