Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJE O WYBORZE OFERTY zakup nowego kompletnego mobilnego urządzenia do czyszczenia suchym lodem COLD JET AERO 40fp lub równoważne. (zamieszczone na stronie: zamówieniarpo.kujawsko-pomorskie 18.03.2021r.)

Modyfikowane: 6 dni temu

Opis

ECO BLASTING ADAM SOBICZEWSKI

CZAPLE 12E, 86-100 ŚWIECIE

NIP: 5591693189

TEL. 666 192 347

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego kompletnego mobilnego urządzenia do czyszczenia suchym lodem COLD JET AERO 40fp lub równoważne.

PARAMETRY MASZYNY DO OCZYSZCZANIA

podajnik - Rotor

pulsator, wstrząsacz do zbiornika

Wąż podający materiał minimum 12m

Pojemność leja: minimum 18 kg

Wewnętrzny regulator ciśnienia wydmuchu

Szybkość podawania materiału regulowane 0-2 kg/min

Zużycie powietrza: minimum 1.4-4.8 m³/min przy 5.5 bar

Zakres ciśnienia wydmuchu 1.4-17.2 bar

System SureFlow

Zaawansowany wstrząsacz, Pulsator

System Rozładowania Ładunków Elektrostatycznych

Gwarancja 12-24

 

II. Wymagania dotyczące przedmiotu zapytania:

  1. Gwarancja na oferowany sprzęt musi wynosić, co najmniej 12 miesięcy.

  2. Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny opisanego wyżej sprzętu.

  3. Zamawiający dokona płatności za dostarczony sprzęt w terminie wyznaczonym przez wykonawcę na podstawie faktury VAT.

III. Kryteria oceny ofert

      1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty - CENA 100%

IV. Termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w formie elektronicznej mailowo na adres e-mail: adamsobiczewski@gmail.com do dnia 25 marca 2021r. Liczy się fizyczne wpłynięcie oferty.

  2. Dostawca powinien złożyć ofertę wg. załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania).

V. Zmiana treści zapytania ofertowego:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania i wydłużenia terminu składania ofert. 

VI. Możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty:

Zamawiający zastrzega, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia może zostać zakończone bez wyboru oferty.

VII Załączniki do oferty

Należy załączyć specyfikację techniczną.

VIII Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
W przewidzianym w zapytaniu ofertowym terminie zostały złożone dwie oferty.
Najniższą cenę netto (bez VAT), która jest jedynym kryterium wyboru uzyskała
firma:

COLD JET Sp. z o.o., ul. Łukowska 12, 64-600 Oborniki, NIP: 6060092492
Data wpływu oferty 23.03.2021
Cena 82 000,00 PLN netto
Podatek VAT 18 860,00 zł
Jest to oferta gwarantująca prawidłową realizację zamówienia pod względem
merytorycznym i organizacyjnym.
Druga oferta została przesłana przez firmę
RONTECH Ireneusz Ronkowski
ul. Jaśminowa 25 76-200 Słupsk NIP 839 107 00 48
Data wpływu oferty 19.03.2021
Cena 82 190,00 PLN netto
Podatek VAT 18 903,00 zł
Oferta ta zostało odrzucona przez zamawiającego ze względu na wyższą cenę
oraz zaproponowaną maszynę z niższymi parametrami.

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej ECO BLASTING ADAM SOBICZEWSKI, CZAPLE 12E, 86-100 ŚWIECIE
Data zamieszczenia 2021-04-06
Data składania ofert 2021-03-25
Rodzaj zamówienia dostawy inne
Powiat Powiat świecki
Gmina Świecie
Miejscowość Czaple

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1452
Wyświetlony: 23
Wygasa: 2023-12-31

Pliki

Strona korzysta z plików cookie