Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konserwacja manierystycznej chrzcielnicy z rokokową pokrywą oraz obrazu „Mater Misericordiae” z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu

Modyfikowane: 2 msc. temu

Opis

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy manierystycznej chrzcielnicy z rokokową pokrywą oraz obrazie „Mater Misericordiae” z kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program prac konserwatorskich, stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
 3. Zakres prac obejmuje w szczególności:
 • chrzcielnica:
 1. przewiezienie do pracowni po zabezpieczeniu newralgicznych fragmentów, następnie przewiezienie do kościoła po wykonanych pracach w pracowni,
 2. dezynfekcja i dezynsekcja obiektu,
 3. oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń metodami mechanicznymi i chemicznymi po wykonaniu prób i wybraniu odpowiednich środków,
 4. impregnacja osłabionych części
 5. naprawy łączeń konstrukcyjnych,
 6. rekonstrukcja brakujących fragmentów rzeźbiarskich ( ręce kariatyd),
 7. uzupełnienie ubytków zaprawy,
 8. punktowanie polichromii,
 9. uzupełnienie złoceń,
 10. zabezpieczenie powierzchni werniksem żywicznym,
 11. zabezpieczenie pokrywy chrzcielnicy - przystosowanie do ciągłego użytkowania,
 12. dokumentacja konserwatorska;
 • obraz:
 1. szczegółowa dokumentacja opisowa, badawcza, fotograficzna,
 2. wstępne oczyszczenie, zabezpieczenie do transportu, przewiezienie do pracowni konserwatorskiej, następnie przewiezienie do kościoła po wykonanych pracach w pracowni,
 3. zdjęcia obrazu z ramy,
 4. oczyszczenie powierzchni lica i odwrocia z zabrudzeń (kurz, pajęczyny itp),
 5. usunięcie wtórnych werniksów pociemniałych, miejscami zdegradowanych, po wykonaniu prób w celu wybrania właściwej metody,
 6. usunięcie łat z odwrocia,
 7. oczyszczenie mechaniczne odwrocia płótna (gumami, skalpelami),
 8. likwidacja deformacji płótna (sfalowanie przy krajkach, odciśnięcie brzegów blejtramu i ramy),
 9. zdublowanie obrazu ( konieczne ze względu na spękania warstwy malarskiej, miseczkowate krakelury, odspojenie warstw od podłoża oraz słaby stan płótna) oraz wklejenie łatek,
 10. uzupełnienie ubytków zaprawy,
 11. punktowanie warstwy malarskiej,
 12. nabicie obrazu na krosna,
 13. werniksowanie,
 14. umieszczenie obrazu w zakonserwowanej ramie;
 • rama:
 1. czyszczenie ramy z brudu powierzchniowego,
 2. dezynfekcja i dezynsekcja,
 3. usunięcie ewentualnych przemalowań,
 4. korekta łączeń,
 5. dorobienie brakujących profili,
 6. uzupełnienie warstwy malarskiej,
 7. opracowanie ostatecznego wyrazu (kolor, połysk).

 

 1. Wymiary (w przybliżeniu):
 • chrzcielnica manierystyczna z pokrywą rokokową
 • wysokość ok 150cm,
 • szerokość ok 110 cm,
 • obwód wzdłuż górnego fryzu części manierystycznej ok. 300 cm,
 • rzeźby kariatyd na hermach ok. 14 cm wysokości,
 • wysokość części manierystycznej od podstawy ok. 88 cm,
 • wysokość rokokowej pokrywy ok. 60 cm,
 • obraz 24x 19,5cm;
 • obraz Mater Misericordia:
 • wysokość ok 200 cm,
 • szerokość ok 140 cm,
 • w tym 5 dm² finansowane ze środków własnych zamawiającego,
 • szerokość ramy 13,5 cm,
 • wysokość ramy 6,5 cm.

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu
Data zamieszczenia 2022-05-30
Data składania ofert 2022-06-07
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Powiat toruński
Gmina Toruń
Miejscowość Toruń

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 2224
Wyświetlony: 93
Wygasa: 2025-02-22

Strona korzysta z plików cookie