Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę promocyjna w postaci przetłumaczenia strony internetowej Zamawiającego - HVC/TARR/06/2021

Modyfikowane: 2 lata temu

Opis

EDYCJA 27.08 br. POSTĘPOWANIA - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty na zakup usługi usługi promocyjnej w postaci przetłumaczenia strony internetowej Zamawiającego na potrzeby projektu „Wprowadzenie modułowych konstrukcji hal na rynki zagraniczne przez HEVERC Sp. z o.o." współfinansowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po analizie i wykonanej ocenie została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: 

Biuro Tłumaczeń Kumiria Jakub Zalega
ul. Westerplatte 8
32-500 Chrzanów

Wartość złożonej przez Oferenta oferty wyniosła: 5 670,00 zł netto (6 974,10 zł brutto).

EDYCJA 18.08 br. - ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 13 i 16.08 br.

1. Czy wykonawca otrzyma od Zamawiającego materiał do tłumaczenia w postaci plików word/docx lub pdf ?

Nie. Materiałem źródłowym tłumaczenia jest strona internetowa.

2. Czy Zamawąjacy  oszacował  ilość normatywnych stron 1800 zzs na podstawie tekstu zródłowego w języku polskim  umieszczonego na stronie www ?

Nie. Zamawiający nie dokonywał przedmiotowego szacowania.

3. Bardzo proszę o informację co mamy rozumieć po pojęciem  'załącznik przekierowujący'? Rozumiemy to jako link/odnośnik/hiperłącze. Czy chodzi Państwu o to żeby, np. przetłumaczyć też linki na Państwa stronie? Przykładowo: https://www.heverc.pl/baza-wiedzy,rozbudowa-hal-stalowych,czesc-5.html tłumaczone potem na j. angielski; https://www.heverc.en/knowledge-base(...)part-5.html

Załącznik przekierowujący to link/odnośnik/hiperłącze. Powyższy przykład jest właściwy dla interpretacji znaczenia definicji „załącznik przekierowujący”.

4. Czy linki do Facebooka jak i Youtube też podlegają tłumaczeniu? Czy trzeba tłumaczyć przekierowania z Państwa strony klienta do innych stron: - http://www.adgrape.pl/; http://www.m-collection.tiphost.net/search.php?lang=pl&vkey=bf1051bdafd4 (zapewne ze strony powyżej [adgrape.pl]) - jest kilka linków; śą też PDFy (https://www.heverc.pl/dotacje-ue.html), przykładowo: https://www.heverc.pl/assets/files/ZAPYTANIE_OFERTOWE_Heverc_1.pdf; https://www.heverc.pl/assets/files/ZAPYTANIE_OFERTOWE_Heverc_2.pdf; https://www.heverc.pl/assets/files/ZAPYTANIE_OFERTOWE_Heverc_3.pdf; Czy chodzi o ich przetłumazcenie jako 'załączników przekierowujących'?

Nie ma konieczności przetłumaczenia powyższych linków, jak również załączników w postaci plików PDF.

W związku z odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w załączniku Zapytanie ofertowe i przedłuża termin składania ofert do 20.08 br. 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

a) Zamawiający: "HEVERC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej: HEVERC); ul. Polna 4a, 87-148 Łysomice; e-mail: biuro@heverc.pl; pytania dotyczące postępowania należy kierować wyłącznie na w/w adres zamawiającego lub adres e-mail: biuro@heverc.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną upublicznione na stronie https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zapytania. Zmawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

b) Projekt: Zamawiający realizuje projekt pt. „Wprowadzenie modułowych konstrukcji hal na rynki zagraniczne przez HEVERC Sp. z o.o.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego oraz dywersyfikacja rynków zbytu Przedsiębiorstwa, poprzez wejście na dwa nowe rynki zagraniczne. Nr projektu: 004/WPG/2/G/2020; Nr umowy: UPG/2/G/2020/004/042. Przedmiotem eksportu są modułowe konstrukcje hali z metalu dla przemysłu i rolnictwa. Więcej informacji na temat produktu znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.heverc.pl/.

c) Zamówienie: Do niniejszego postępowania mają zastosowanie "Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielenia zamówień w ramach Funduszu Eksportowego" stanowiące załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Kompletny opis zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach do ogłoszenia.

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej "HEVERC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data zamieszczenia 2021-08-12
Data składania ofert 2021-08-20
Rodzaj zamówienia usługi inne
Powiat Powiat toruński
Gmina Łysomice
Miejscowość Łysomice

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 1757
Wyświetlony: 852
Wygasa: 2024-05-07

Pliki

Strona korzysta z plików cookie